måndag 3 juni 2013

Vi låter oss inte luras in i lönekonkurrens

I veckan presenterade LO ett förslag på tydligare reglering gällande migrerad arbetskraft, vilket väckt så gott som varje liberal debattör. Återigen sprids den felaktiga bilden av fackföreningsrörelsen som främlingsfientlig. Jag skriver detta på ett tåg mot Köpenhamn där unga fackföreningsrepresentanter och socialdemokratiska ungdomsförbund ska diskutera just välfärdsstatens utveckling och kampen mot social dumping. En reglerad arbetsmarknad är en ödesfråga för den generation som växer upp idag.
 
Lördagens LT.
Den demokratiska arbetarrörelsen har alltid varit en internationell rörelse med gränslös solidaritet som varumärke. Ändå måste erkännas att den globalisering vi sett växa fram inte enbart varit av godo. Den må ha fört människor närmre och bidragit till ökad förståelse och tolerans men den har en baksida.
 
Kapitalet har i rådande politiska hegemoni fått tolkningsföreträde på vad globalisering innebär. Den utveckling vi har sett har tyvärr skett på det globala kapitalets premisser snarare än på folkets. Man kan se det tydligt när man pratar med de unga arbetare som kommer från fattigare förhållanden än vad vi är vana vid i Sverige. De söker sig dit där arbete finns och en möjlighet att njuta av ett rikare liv än vad de kan göra i sina hemländer. I debatten däremot är det inte deras möjlighet till denna resa och deras rätt att inte utnyttjas som betonas, utan istället ligger fokus på företagens rätt att ta in billig arbetskraft.
 
För oss är det självklart att alla som arbetar i Sverige ska göra det till svenska avtal och följa de regler som finns på svensk arbetsmarknad. Men när vi kräver detta utmålas vi av politiska motståndare och näringslivet som främlingsfientliga; men rimligtvis måste det, i min värld åtminstone, vara att betrakta som just främlingsfientlighet att påstå att lön ska betalas ut efter ursprung och inte efter vilket arbete som utförs.
 
Det här är arbetare i hela Europa överens om. I veckan som var träffade jag representanter från LBAS, lettiska motsvarigheten till LO, och de var väldigt tydliga med att det sympatiserade med våra krav på att lettiska arbetare i Sverige ska jobba för svenska löner. Lönekonkurrensen slår nämligen mot hela den europeiska arbetsmarknaden i dagsläget; de lettiska fackförbunden är under lika hård konkurrens som den svenska arbetarklassen, men från vitrysk arbetskraft och arbetskraft från länder med ännu lägre löner.
 
Hela systemet gällande arbetskraftsinvandring måste göras om i Sverige. Lex Laval, som legitimerar lönedumping på svensk arbetsmarknad, måste rivas upp. Dessutom måste regeringen och Miljöpartiet ta ansvar och riva upp den överenskommelse de gjorde gällande arbetskraftsinvandring. Det har inneburit att man byggt upp ett system för människosmuggling, grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft i Sverige och lönekonkurrens med sänkta svenska löner som mål.
 
Bäst just nu: Internationellt utbyte. Var på en jättebra konferens med FSNU i köpenhamnstrakten i helgen. Mycket givande och intressanta föreläsare, svävar som på små moln just nu. Men det är klart om fackföreningar och socialdemokratiska ungdomsförbund från Europa samlas och slår sina kloka huvuden ihop kan det bara bli bra!

fredag 22 mars 2013

Henchen, Clarhäll och Zetterberg


Har idag köpt tre nya litografier och är riktigt nöjd. Jag brottas ständigt med mina olika viljor över vad som ska pryda mina väggar, min ena sida vill tapetsera med löpsedlar från guldfester då Djurgården vunnit SM-guld eller konsertaffischer från starka upplevelser som Thåströms härliga sound 2006. Men den sidan har inte haft övertaget sedan min flytt från Paradisgränd i november 2012. Istället har jag mer jagat spännande konst för en relativt tunn plånbok.

Därför blev jag väldigt glad när jag hittade dessa tre litografier på Blocket till ett hyggligt pris. De pryder nu väggen ovanför TV:n i vardagsrummet. Som vanligt lyser min partitillhörighet igenom i hemmet, men jag har inget problem med att ständigt påminnas om vilken rörelse jag tror så starkt på. Alla tre litografierna är numrerade 228/460 så de hör uppenbart ihop, är det någon som vet mer om historien bakom utgivningen är ni välkomna att höra av er.

Lenny Clarhäll - Partiet är dess medlemmar
Den av de tre tavlorna som mest påminner om den tid den är skapad i, 1979; i så väl färgsättning som motiv. Partiet är dess medlemmar står det i nederkant och det är inte de heroiska arbetarna med bar överkropp som poserar med sina verktyg utan något så naturtroget som ett möte, för vissa den tråkiga byråkratiska baksidan av demokratin, för andra själva sinnebilden för inflytande över samhällsutvecklingen. Lägg märke till barnet som sitter nedanför bordet, kanske har hen följt med mamma eller pappa på ett möte eller kanske är det en symbol för morgondagen och en påminnelse om de som vi kämpar för.

I förgrunden pågår kanske en förhandling eller så är det bara ett morgonmöte på ett kontor. Bakom syns industrier, flerfamiljshus och skogsbruk. Det känns som om konstnären vill visa ett högproduktivt samhälle men även en växande tjänstemannasida. Avsaknaden av svettiga arbetare med släggor gör att den för tiden känns modern, den svenska arbetarklassen har lyft sig och flera har fått chansen att göra en klassresa. Arbetet är inte lika tungt längre och demokratin och medbestämmandet har etablerats. Detta har skapats av partiet, som är dess medlemmar och utvecklats med samhället.

Lenny Clarhäll bor för övrigt i Hölö och hade 2012 en utställning kallad 44 år i Södertälje. Ingen Södertäljebo kan ha missat Astra-porten som han skapat eller "Skogen" som länge fanns i Biblioteket och föreställer en jätteälg.

Lenny Clarhäll - Partiet är dess medlemmar

Helga Henschen - Socialismen är en frihetsrörelse
Även Henschen har stark södertäljekoppling och ingen som vandrat igenom Lunagallerian har missat hennes fontän Dafne. Själv minns jag att jag använde den som önskebrunn under mina tidiga levnadsår.

Tavlan visar åtta personer i färd att förenas i en kram, omsvärmade av 17 vita duvor. Socialismen har till uppgift att överbygga skillnader för att vi alla ska kunna förenas som sanna jämlikar, utan maktskillnader i vare sig politiskt, socialt eller ekonomiskt avseende. Det är en fredens ideologi och de vita duvorna förstärker bilden av försoning och samförstånd. Det är också frihetens sanna ideologi, först i ett socialistiskt samhälle där de ovan nämnda maktskillnaderna är utraderade kan alla människor åtnjuta full frihet, när ingen hålls tillbaka på grund utav andras medfödda eller skapade maktprivilegier.

Helga Henschen - Socialismen är en frihetsrörelse.

Nisse Zetterberg - De tidiga åren
Nisses södertäljeanknytning är ännu inte fastslagen men det händer ju trots allt att gott folk kommer utifrån och stannar där. Det här är den mest konkreta tavlan som lämnar få lösa trådar att påbörja en analys kring. Pionjärerna är där; Hjalmar Branting, Axel Danielsson, August Palm, Fredrik Sterky och Kata Dalström (?). Kampen är närvarande i bilden och via de röda fanorna och kraven på åtta timmars arbetsdag samt allmän och lika rösträtt påminns vi om var vi började resan i arbetarrörelsen.

Tidningsnamnen har jag hört tidigare, studerat under min korta tid vid Uppsala Universitet och i vissa fall läst senaste numret av nyligen, även de vittnar om en tid då Sverige var långt ifrån en politisk demokrati och personligen kommer jag, trots historieböcker och dokumentärer, alltid att tänka på eldsjälarna i Per Anders Fogelströms Stad-serie som trotsade lagen och riskerade den lilla frihet de hade för att sprida orden om socialism och arbetarrörelsen. Jag förstår att dessa fiktiva karaktärer var inspirerade av ytterst verkliga personer. Den nästa bok jag ska ge mig i kast med att läsa handlar därför om de politiska fångarna på Långholmen under arbetarrörelsens framväxt.

Nisse Zetterberg - De tidiga åren.

Bäst just nu: Att det känns som om hela SEKO Stockholm står på tårna, mycket kämparglöd finns det!

fredag 1 mars 2013

Bergen by night

Min sista anhalt på februaris norgeturné var Bergen...

Jag anlände sent på fredagkvällen med inte mer än hotellets namn.
Bergen by night...
Still night...
Småningom hittade jag mina norska kamrater!

Bäst just nu: Det liv jag levt, jag är kraftigt förkyld just nu och som ni säkert förstår är jag i färd med att se över det liv jag levt.

söndag 24 februari 2013

Skämmes Christer!

Förra tisdagen höll SEKO Stockholm en demonstration utanför Landstinget inför deras fullmäktige. Erika Ullberg (S) hade ställt en interpellation till Christer G Wennerholm (M) gällande hanteringen av de biljettkontrollanter som räddade många miljoner åt skattebetalarna.

Kamrater,
Vi har samlats här ute för att vi inte får vara där inne. Vi har samlats här ute eftersom de som styr det här landstinget inte är rädda om skattebetalarnas pengar. Vi har samlats här eftersom de som styr det här landstinget inte vet hur det är att vara arbetare. De har aldrig levt med den ständiga rädslan av arbetslöshet hängande över huvudet, de har aldrig känt klumpen i magen när de inte haft råd att låta sina barn åka med på skolresan, när de inte kunnat laga sina tänder eller ens få dem undersökta i rädsla för vad räkningen ska landa på. Vi har samlats här ute för att vi inte får vara där inne.

Den bästa naturliga talarstolen som fanns.
Men kamrater, är det någonstans våra arbetslösa vänner som tidigare arbetade inom biljettkontrollen skulle förtjäna att vara så är det där inne. De hade modet att stå upp rakryggade när de såg hur det fifflades med skattepengar, när de såg hur deras arbetsgivare tog de skattepengar som vi arbetare betalar in när vi lyfter tungt, stressar frenetiskt och bränns ut i ett arbetsliv som blir allt hårdare. Våra arbetslösa vänner som tidigare arbetade inom biljettkontrollen slog larm till media och till de politiker som är satta att förvalta våra skattepengar så att de ger mesta möjliga välfärd. Men de står inte där inne och tar emot medaljer för tapperhet, de tackas inte av Christer G Wennerholm, de flesta av dem har inte ens ett jobb att gå till idag. Därför står vi här ute, för att vi inte får vara där inne. Vi är förpassade ut hit i kylan. Skämmes Christer G Wennerholm!

När trafiknämnden skulle ta in en ny entreprenör i biljettkontrollen krävde SEKO Stockholm i första hand att driften skulle gå över i egen regi. Det är vår grundinställning för vi vet hur de privata bolagen i välfärden trixar och fixar för att minimera sina kostnader, vi vet också hur man gör det; genom kraftiga försämringar för personalen; försämrade arbetstider, uppluckringar av kollektivavtalet, lägre löner och lägre bemanning. För att inte tala om att eventuellt överskott i verksamheten i egen regi kommer verksamheten och medborgarna till gagn medan överskott i privata bolag göder de redan rikas privata konsumtion. SEKO Stockholm tror stenhårt på en välfärd utan vinstintressen och aktieutdelningar!

Men skulle det prompt in en ny entreprenör så skulle personalövergång tillämpas och biljettkontrollanterna skulle vara garanterade jobb. Detta torde vara fullständigt adekvata krav! Socialdemokraterna höll med, Vänsterpartiet höll med och Miljöpartiet höll med. Men moderaterna med Christer G Wennerholm i spettsen och de borgerliga partierna fnös åt våra krav. Jag var med den 19 juni när Christer kollade oss alla som då demonstrerade utanför SL:s huvudkontor i ögonen och sade; ”jag kan lova att ingen kommer att bli arbetslös”. Det skulle vara fullständigt onödigt att kräva personalövergång i upphandlingen enligt honom eftersom de killar och tjejer som då var biljettkontrollanter ”satt på en kompetens som skulle vara oslagbar på arbetsmarknaden”. Det ska bli mycket intressant att se hur han i dagens debatt i landstinget ska försöka slingra sig medan oppositionstrafikrådet Erika Ullberg från Socialdemokraterna ska pressa honom i dessa frågor.

För nu vet vi att bara 12 av 63 fick behålla sina jobb, det är inte ens en femtedel av biljettkontrollanterna som tidigare jobbade på Securitas. Dina löften Christer G Wennerholm är åtminstone till fyra femtedelar skitsnack. Jag hoppas att du kan sova gott om natten ändå men jag vet att våra medlemmar och vänner inte har mått bra av den situation du skapat. Men sånt vet du inte någonting om, för du och dina gelikar har aldrig gått i våra skor, ni har aldrig känt den ångest som slår en mor när hon tvingas be sina söner ta med sig gratisservetter hem från pressbyrån när toalettpappret är slut eller som tvingas lära sina barn hur man plankar i kollektivtrafiken eftersom man inte har råd med SL-kortet. Det är en värld som är långt ifrån er, men den finns runt omkring oss hela tiden och vi bär på en rädsla att en dag hamna där. Men det vet du, Christer, som sagt ingenting om!

55-60 personer slöt upp och visade sitt missnöje.

Vår kamp är inte över. ”Don´t waste any time mourning, organize!” skrev Joe Hill i ett av sina sista telegram från dödscellen 1915. SEKO Stockholm är fast beslutna att höja ambitionsnivån och skapa en ännu starkare facklig organisation inom ISS, som nu tagit över verksamheten från Securitas. Vi ska fortsätta att skapa en god arbetsmiljö för biljettkontrollanter i Stockholm och även om vi hade 100 procent organisationsgrad i den numera legendariska klubb 107, vet jag att vi har pappersbruk där organisationsgraden ligger på runt 106 procent, så vi kan bli ännu bättre.

Avslutningsvis: Vi ska också fortsätta att driva de tidigare medlemmarna i klubb 107:s fråga, SEKO Stockholm gör allt som står i vår makt för att få förbundet att driva frågan till arbetsdomstolen, vi har aldrig accepterat hur landstingets moderater hanterade våra medlemmar. Oavsett om juristerna kommer fram till att fallet går eller inte går att driva till AD så ska vi i framtiden se till så att detta aldrig kan upprepas, hålen behöver täppas igen, ingen ska behöva bli arbetslös när en ny entreprenör upphandlas. Om det kommer att ske genom att vi skriver ett avtal med SL, får en portalparagraf i vårt spåravtal eller genom att vi efter nästa riksdagsval ber en rödgrön regering täppa till luckorna med lagstiftning, det återstår att se.

Tills sist, tack för att så många kom, kampen fortsätter. Vi må stå här ute idag men vi vet vilka som förtjärnar att stå där inne. Framför allt vet vi vilka som inte förtjärnar det. Det är vår uppgift att se till så att det vid nästa upphandling av landstingspolitiker i september 2014 inte råder något personalövertagande, låt Christer och hans gelikar bli arbetslösa och tillsätt ett riktigt arbetarstyre, som Stockholm förtjärnar. Tack för att ni lyssnade.

Bäst just nu: Min flickvän Nooshi, egentligen är hon alltid bäst.

fredag 22 februari 2013

Oslo på sju timmar

"Tilegnet arbeiderbevegelsens pionerer."
Man hinner inte se mycket mer än vad man passerar
mellan flyget och konferensrummet.
Jag pratade om regeringens angrepp på lönebildningen.
Södertäljeimperialismen gjorde sig påminde.
Tror att Oslo är en trevlig stad som är värd att återkomma till.
Bäst just nu: Åker till Bergen idag och kör samma föreläsning imorgon som jag körde i Oslo. Ska bli kul att se ännu en ny stad.

tisdag 12 februari 2013

Mina första steg i Tromsø

Jag kan inte tänka mig roligare uppdrag än de jag har idag. Förutom allt jag får göra på hemmaplan är jag allt oftare ute och flänger runt i riket och världen. Tyvärr hinner jag inte se mer än vad som far förbi utanför fönstret i taxin mellan flygplatsen och konferensanläggningen, här kommer min rapport från Tromsø sammanfattat i fyra bilder.

Bäst just nu: Åker till Oslo på fredag, har aldrig varit där. Blir säkert fina bilder!

tisdag 5 februari 2013

4656 utan A-kassa i Södertälje

Denna otroliga siffra framkommer av den rapport LO släppte igår, Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen (PDF). Det må vara något vi länge känt på oss och som vi pratar om på våra medlemsutbildningar. Men det kändes ändå tungt att se siffrorna svart på vitt och förstå att bakom varje siffra ligger ett människoöde som regeringen leker med.

Klockan 05:10 igår morse.
LO-sektionen Södertälje samlade ihop några tappra aktivister och ställde upp kampanjbord och delade ut information till resenärer igår i Södertälje centrum. 1200 flygblad blev vi av med på fem timmar och vi kommer fortsätta att sprida denna information för det får inte vara så här, ingen som blir varslad i den varselvåg som sveper över landet har gjort sig förtjänt av att förpassas till kommunernas försörjningsstöd. Kommunerna ska inte heller behöva skära ned på välfärden för att klara av att ta han om några som egentligen borde finnas i en omställningsförsäkring finansierad i Anders Borgs budget.

Med anledning av rapporten drog vi iväg nedanstående pressmeddelande från LO-sektionen och fick en bra artikel i dagens LT:

4 656 arbetslösa utan a-kassegrundad ersättning i Södertälje
Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO. I Södertälje handlar det om över 4 600 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. Endast Stockholm stad har fler arbetslösa utan ersättning i länet. Eftersom inte alla arbetslösa, och långt ifrån alla undersysselsatta, är inskrivna på Arbetsförmedlingen är mörkertalet troligen stort.

Klicka för större text.
- Arbetslöshet innebär allt oftare att falla fritt utan skyddsnät. Det enda skyddet blir försörjningsstöd från kommunen men det sätter personen i en hårt pressad sits och försvårar omställningen till att kunna söka nya jobb, säger Alexander Lindholm, ordförande LO-sektionen i Södertälje.

Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, har antalet arbetslösa och undersysselsatta utan a-kassegrundad ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd stigit till över 545 000 i landet. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2006. Trots ett stort mörkertal, då långt ifrån alla arbetslösa är inskrivna på arbetsförmedlingen, är siffrorna alarmerande.

- Det blir lätt för Anders Borg att säga att det är ordning och reda i statsfinanserna när han dumpar över alla kostnader på kommunerna och tvingar arbetslösa att leva på försörjningsstöd. För Södertälje betyder det neddragningar på välfärden, med det kanske är det som Moderaterna önskar? Säger Alexander Lindholm.

En förnyad omställningsförsäkring
LO vill se satsningar på en förnyad A-kassa. Det behöver bli lättare att kvalificera sig till ersättning och ersättningsnivåerna behöver höjas. Det skulle hålla uppe en efterfrågan i ekonomin från såväl de som hamnar i arbetslöshet som från de med arbete då en a-kassa med högre ersättningsnivåer håller uppe lönerna på arbetsmarknaden. Det skulle dessutom avlasta kommunernas försörjningsstödskostnader och möjliggöra välfärdssatsningar.

- En bra a-kassa skapar välfärd, efterfrågan och jobb, säger Alexander Lindholm.
Vi ska fortsätta jaga de borgerliga i denna fråga och vi ska fortsätta att visa på konsekvenserna för kommunens budget. 4656 färre försörjningsstödstagare hade inneburit satsningar på skolan och inte neddragningar, och mycket, mycket mer.

Bäst just nu: Årsmötestider, konstant panik och tidsbrist. Ett säkert vårtecken!